Sema Boyancı (1954 - ...)

Biyografi

Farklı konuları ele aldığı özgün baskı ve yağlıboya çalışmaları ile tanındı. Hayati Misman' dan edindiği bilgilerle gravür alanına yoğunlaştı. Anadolu Medeniyetleri, Kapadokya, Hayat Ağacı gibi seri çalışmalar yapan sanatçı, doğa gerçeklerinden ve kültür imgelerinden yararlanmasına karşın, birebir aktarmacılıktan çok kendi iç dünyasının gizlerini aralayan öznel anlatımlara başvurdu. Birey olarak bir kadın bedeninde cisimleşen öznenin, resimlerde kimliğini deşifre etmeden varlığını sürdürdüğü gözlenir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

B-0009-İsimsiz III 1990, 

B-0157-Kapadokya 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Kitabı, Zeynep Yasa-Yaman, 2012, sayfa-502