Mengü Ertel (1931 - 1999)

Biyografi

İDGSA’daki öğreniminin sonunda, Muhsin Ertuğrul’un özendirici desteğiyle, tiyatro afişleri yapmaya başladı. 1966’dan başlayarak dünyanın çeşitli kentlerindeki uluslararası afiş sergilerine ve bienallere katıldı. İlk kişisel sergisini 1969’da İstanbul’da (Alman Kültür Merkezi) açtı. Münih, Amsterdam ve Varşova müzelerinde afişleri bulunmaktadır. Önemli iki Ödülü; 1975 Uluslararası Paris Sinema Afişleri Sergisi Büyük Ödül, 1983 Grafik 83 Sergisi, İhap Hulusi Afiş Yarışması Başarı Ödülüdür. Bir grafiker olarak, özellikle tiyatro ve sinema afişleri dalında etkinlik gösteren Mengü Ertel’ in bu tür çalışmalarında, afişin iletişimsel yönü vurgulanırken, aynı zamanda kaynaklandığı yapıtın sanatsal mesajı ile uyum sağlayacak özgün estetik değerler açısından da yerini bulması amaçlanmaktadır. Türkiye’de İhap Hulusi ile başlamış olan bu yöndeki gelişmelere, kararlı ve disiplinli bir katkı özelliği de yansıtan afişlerin, tiyatro ve sinema ile bütünleşme yönünde de, yeni bir dönemi başlattığı söylenebilir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

B-0262-Bütün Yollar Kasımpaşaya Çıkar, 

B-0263-Bütün Yollar Kasımpaşaya Çıkar 1988, 

B-0264-Kralın Soytarısı-1988, 

B-0265-Kralın Soytarısı-1988, 

B-0266-Kırmızı İle Mücadele Cemiyeti-1988, 

B-0267-kırmızı ile Mücadele Derneği, 

B-0268-Eveleme Develeme – 1988, 

B-0269-Eveleme Develeme, 

B-0270-Yeşillim Aman Aman 1988, 

B-0271-Yeşillim Aman Aman, 

B-0272-Niyazi 1988, 

B-0273-Niyazi, 

B-0274-Soytarının Kralı-1988, 

B-0275-Soytarının Kralı, 

B-0276-Minakyan Efendinin Ruhuna Fatiha 1988, 

B-0277-Minakyan Efendinin Ruhuna Fatiha 

Kaynakça

https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/ertel-meng%C3%BC (Erişim tarihi: 09.02.2021)