Hale Sontaş (1943 - ...)

Biyografi

Bir süre, İstanbul Üniversitesi’nde sanat tarihi okuduktan sonra 1962’de İDGSA Resim Bölümü’ne girdi. 1968’de Bedri Rahmi atölyesinde öğrenim görmüş olarak mezun oldu. 1967’de İsviçre’de resim çalışmaları gerçekleştirdi. Yurtdışına, araştırma ve inceleme gezileri yaptı. Aubusson’da duvar halısı üzerinde çalıştı. İlk kişisel sergisini 1970’te İstanbul’da (Taksim) açtı. Aynı yıl Hereke’ de, düğümlü halı tekniğine ilişkin denemeler yaptı. 1971’de bir yıl kadar Fransa’da kalarak araştırmalarını geliştirdi. Resimlerinde, iki dönem ayırdedilebilir: 1970-1974 arasında, soyutçu anlayış, bir ölçüde fantezinin de yönlendirici etkisi altında biçimlendirilir. Daha sonraki çalışmalarında, fantezi öğesi ön plana çıkar, bu arada figüratif bir eğilim ağır basmaya başlar. Daha çok da bu dönem çalışmalarında, kişiliksel bağıntıların, köklü bir arayış düzeyinde ortaya çıktığı izlenir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

B-0085-Çıplak 1984 

Kaynakça

https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/sonta%C5%9F-hale (Erişim tarihi: 08.02.2021)