Bülent Erkmen (1947 - ...)

Biyografi

Bülent Erkmen, 1972 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümünü bitirdi. İstanbul’un uluslar arası, yoğun, hareketli ortamında tasarımcının gelişimi yukarı doğru ve hızlı bir grafik göstermiştir. Görece daha yakın bir dönemin sanatçılarından Bülent Erkmen çalışmalarında, yirminci yüzyıl sanat akımlarını, ürünün gerektirdiği özel durumlarda değerlendirmiştir. Bu açıdan üslubunda ve ifade yaklaşımlarında bir çeşitlilik yansıtmaktadır. Kimi zaman “art deco”, kimi zaman pop art çizgisinde, kimi zaman da son derece minimalist yaklaşımları vardır. Dergi kitap ve katalog kapaklarında zaman zaman da postmodernist denilebilecek bir tavır içindedir. Çalışmalarında kültürümüzün olduğu kadar dünyanın geçmiş birikimini de değerlendirilmiştir. Ancak burada önemli olan grafik ürününün niteliğidir. Bu önemli yönlendirmeyle tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Tasarımlarında vurgulanacak mesaj ön plâna çıkmakta, mesajı iletmek içinse gereken her çeşit çözümü denemektedir. Tipografik düzenlemeleri başarılıdır. İmge oluşumu ise teknolojik ortamda hızla biçimlenmekte, amaca uygun ve gerekli her tür imge hızla kullanılmaktadır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

B-0288-Logo(Kültür bakanlığı amblemi) 

Kaynakça