Mustafa Tunçalp (1941 - ...)

Biyografi

Sümerbank, Yıldız Porselen ve Çanakkale seramik fabrikalarında deneme ve araştırmalar yapan, seramiği geleneksel işleviyle ve çağdaş yöntemleriyle birlikte düşünen Mustafa Tunçalp (1941),öğrencilik yıllarında Anadolu uygarlıkları ile ilgilenmeye başladı. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı çini sanatında görülen motif ve uygulamalar ,sanatçının yalın ancak etkili formları benimsemesinde yardımcı oldu. Seramikte güncel gelişmelerle ve seri üretim teknolojileri ile de yakından ilgilenen sanatçı, müzede, soyut anlayışta gerçekleştirdiği seramik çalışmaları ile temsil ediliyor. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

S-0003-İsimsiz, 

S-0004-İsimsiz, 

S-0025-İsimsiz, 

S-0070- 

S-0101- 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

S-0013, Kuş, 

S-0025, Soyut Düzenleme 

Kaynakça

Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/441