Şahin Özyüksel (1943 - 2011)

Biyografi

İlk kişisel sergisini 1971'de İstanbul'da gerçekleştiren Şahin Özyüksel (1943-2011)'in bir çoğunu Eskişehir'de gerçekleştirdiği anıt heykellerinin dışında, metal parçalarını değişik form yapıları içinde kompoze ederek gerçekleştirdiği bağımsız çalışmaları bulunuyor. Heykellerinde insanların umut ve beklentilerini dile getirdiğini ifade eden sanatçı, Godot' yu Beklerken' i, Samuel Beckett' in oyunundan esinlenerek Anadolu insanının tedirginlik dolu bekleyişlerini temsil etmek amacıyla yapmıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0031-Godot'yu Beklerken, 

H-0127- 

H-0182- 

H-0214- 

H-0227-Umut 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/437