Handan Börüteçene (1957 - ...)

Biyografi

1974-75 yılları arasında Almanya’da müze ve çevre araştırmaları yapan Börüteçene, 1976 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü’ne girer. Aynı yıl, İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde de eğitim görmeye başlar. 1981 yılında mezun olur ve Paris’e yerleşir. Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts’da heykeltıraş Jean Clos ile çalışır.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0199-Yeryüzünün Belleği 

Kaynakça

https://tiyatrolar.com.tr/handan-borutecene (Erişim tarihi: 20.04.2021)