Şeniz Aksoy (1965 - ...)

Biyografi

1986 yılında Gazi Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. 1989'da Hacettepe Üniversite'si Resim Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1994'te The New School for Social Research Person School of Design' da (New York-ABD) güzel sanatlar alanında master derecesi aldı. 1997'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde sanatta yeterlilik programını tamamladı, aynı yıl doçent oldu. Akademik çalışmalarına devam etti. 13 kişisel sergi açtı, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye katıldı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0867, Her Bir Yer 

Kaynakça