Şemsettin Arel (1906 - 1982)

Biyografi

İlk resim derslerini babası ressam Mehmet Ruhi’den aldı. 1924 yılında, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. İbrahim Çallı Atölyesi'nde öğrenim gördü. 1929 yılında mezun olduktan sonra Harp Akademisi Film Merkezi’ne ressam olarak atandı. Erzincan ve Konya liseleri ile Kuleli Askeri Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. 1949 yılında İstanbul Deniz Astsubay Okulu’na resim öğretmeni olarak atandı, aynı yıl sanat ve bilgisini geliştirmek üzere Paris’e gönderildi. Burada Andre Lhote, Fernand Leger ve Jean Metzinger’in atölyelerinde çalıştı. Paris ve Londra'da incelemeler yaptı. Asker Ressamlar Derneği'nin sergilerine ve devlet sergilerine katıldı. 1957'de Edinburgh Festivali nedeniyle düzenlenen uluslararası sergiye, 1962’de Venedik Bienali’ne, Viyana’daki Çağdaş Türk Sanatı Sergisi’ne, 1964’te Tahran ve Lugano’daki bölgesel sergilere, 1966'da Paris, Brüksel, Roma, Berlin ve Viyana'da açılan "Bugünün Türk Sanatı Sergisi" ne katıldı. Eşi Maide Arel ile de yurtiçi ve yurtdışında ortak sergiler düzenledi.  Öğrencilik yıllarında figür ve manzara çalışmaları öne çıktı. Anadolu’daki öğretmenlik döneminde de izlenimci anlayışta eserler yaptı. Paris yıllarında özellikle Lhote’un etkisinde kalarak kübizme yöneldi. 1950’lerden sonra daha soyut ve hat sanatı etkili stilizasyonlara yöneldi. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0598, Pamukla Arap, 

R-0715, Yeşilli Kompozisyon, 

R-1088, Kompozisyon, 

R-1242, Mavi Kompozisyon, 

R-2258, Kompozisyon, 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.64, 

https://www.ankaraantikacilik.com/en/blog/230/semsettin-arel-1906-1982