Şahin Kaygun (1951 - 1992)

Biyografi

İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında fotoğrafla ilgilendi. Grafik ve fotoğrafı birbirini besleyen iki alan olarak kullandı. 1970’lerin sonlarında deneysel müdahaleler yaparak fotoğrafı resim ile yakınlaştırdı; fotoğrafların hassas yüzeylerini kazıdı, renklendirdi, çizdi ve çeşitli boyalar uyguladı. 1980'de Avusturya devletinin çağrısıyla Salzburg'a gitti, Yaz Akademisi çalışmalarına katıldı. Eserleri Batı Almanya, İsviçre, İngiltere, ABD ve Japonya'da sergilendi. 1980'lerde polaroidleri üst üste ve yan yana çeşitli aranjmanlarda yerleştirerek sinematografik düzenlemeler yaptı. 1977'de kurucusu olduğu FOTOS Grubu'nda bir süre başkanlık yaptı. Fotoğraf, grafik, sinema, resim gibi alanları harmanlayarak çağdaş ve disiplinler arası bir dil oluşturdu. Türk fotoğrafının avangard isimlerinden biri oldu. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R- 0688 Genç Bir Kadına Övgü, 

R- 0754 Farkedilmeyen Karşılaşma 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.305, 

http://www.galerist.com.tr/tr/sahin-kaygun