Mahmut Durmuş (1962 - ...)

Biyografi

1962 Konya doğumlu

1988 D.E.Ü. Buca Eğt. Fak. Resim-iş Eğitimi Bölümü mezunu 

1989-1991 Bilkent Ünv. G.S.F. Baskıresim Uzmanı olarak görev yaptı 

1993-2004 U.Ü. Eğt.Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğt. A.B.D Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı 

1997 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı

2004 Dokuz Eylül Üniversitesi Eğt. Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğt. A.B.D da Öğr. Gör. Olarak göreve başladı. Halen aynı kurumda çalışmalarına devam etmektedir. 

2016 Yedi kişisel sergi açan sanatçının yapıtları bir çok yarışmalı ve karma sergilerde yer almıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0860-Kompozisyon, 

B-0220-İsimsiz, 

B-0036-Kompozisyon -1990 

Kaynakça