M. Gökçay (? - ?)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2124-Manzara (Sarp Kayalıklar ve Su), 

R-2167-Peyzaj