R. F. (? - ?)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1313, Evler- Peyzaj, 

R-1678, Kağnı 

Eserler