Harald Hansen (1890 - 1967)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2193-Fırat Köprüsü