Gülay Yaşayanlar (? - ?)

Biyografi

1982 Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı'nda yüksek lisans, 1999'da sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan Yaşayanlar, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde doçent olarak görevini sürdürmektedir. Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mesleki araştırmalarda bulunan sanatçı, çeşitli dergilerde alanıyla ilgili makaleler yayınlamış çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere katılmış, beş kişisel sergi açmıştır. Gülay Yaşayanlar, "encore" serisinde, psiko-dinamik gerekçeler üzerine yapılanan kurmaca bir yapıt üretimini tercih etmektedir. Sanki bir düş sahnesine ait olan figürsü unsurlar, normal-dışı bir dünyayı estetik vurgular ile temsile çalışır. Gerçekliği tartışmalı yapıların, son derecede kişilikli bir halde sunulmaları ise kurgu evrenini tuhaf bir boyuta sürükler. Karmaşık bir iç-dünyayı temsil eder görünen bu kurmaca anlatı, aynı zamanda yaşamı pek çok açıdan betimleyen tutarlı bir gözlem alanıdır. Bilinç niteliğinden gücünü alarak metaforik anlatımın işaret ettiği geniş bir alana yayılan bu yaratıcı eylem, sanatçının derin düşüncelerini içeren bir kalkışma anından, tek kişilik ve tümüyle içsel bir sahne tasarımından ibarettir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1291-Kompozisyon 

Kaynakça