Gören Bulut (1945 - ...)

Biyografi

1967’de GEE Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. Uzmanlık eğitimini, Londra’da St.Martins School of Art’ da, yüksek lisans çalışmasını 1983’te Chelsea School of Art’ da tamamladı. 1986’da sanatta yeterlik aldı. 1989’da doçent, 1995’te Prof. oldu. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlk kişisel sergisini 1978’de Ankara’da (Sanat Kurumu) açtı. Sanat özellikleri: İlk dönem çalışmalarını baskı resim de yoğunlaştıran Gören Bulut, son dönemde gerçekleştirdiği akrilik ve yağlıboya tekniğindeki çalışmalarında, genellikle soyut-anlatımcı bir üslubu benimsemekte, daha çok da portreye ağırlık vermektedir. Gören Bulut’un bu tür resimleri, biçimin doğal yapısından yeni görsel fizyonomiler oluşturma amacına yönelik renkçi bir etkinliği gündeme getirir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0657, Kompozisyon, 

R-2348, Eser Adı Bilinmemektedir. 

B-0136, Battersea Park 1-2-3, 

B-0255, Siyah-Beyaz Süreç 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

R-0035, İsimsiz, 

B-0002, İsimsiz

Kaynakça

https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/bulut-g%C3%B6ren (Erişim tarihi: 27.01.2021)