Fahri Celal (1895 - 1975)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2139 Sümer Harfleri