Fadime Baltacıoğlu (1946 - ...)

Biyografi

Fadime Baltacıoğlu ilk dersleri henüz çok küçükken estet, pedagog ve evvelce Sanayi-i Nefise'de "Estetik" ile "Resmin Usulü Tedrisi" dersleri veren Cumhuriyetimizin ilk rektörü Ord. Prof. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu' dan aldı. Sanatçı 1962 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli çocuklara tanınan haklar kapsamında Paris'e gönderilmek istendi. Ancak Baltacıoğlu Türkiye'de de Fadime'yi yetiştirecek değerli ressamların bulunduğu kanısındaydı. Aralarında Prof. Celal Esat Arseven ile Baltacıoğlu'nun Güzel Sanatlar Akademisi'nden öğrencileri olan akademisyenlerden Hikmet Onat, Mahmut Cuda, Sabri Fettah, Zeki Faik İzer, Fadime'nin Akademi'nin kalıpçı eğitimi yerine, akademik özel resim öğrenimi görmesini uygun buldular. Böylece Fadime, Mahmut Cuda ile 1961'den başlayarak dört yıl süreyle akademik eğitimini sürdürdü. Sanatçı 1963'de kil ile de tanıştı. Çocuk başları, el, ayak etütleri, çeşitli bitki rölyefleri gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sanatçının anatomi ve formu yakından tanımasını sağladı.   İlk kişisel sergisi 1963 yılında olmak üzere yurt içinde ve dışında yirmi dört kişisel sergi açtı. 1968-1978 yılları arasında Devlet Resim ve Heykel Sergilerine katıldı. Sanatçı Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği'nin ilk üyelerindendir. Baltacıoğlu 1967'de Budapeşte, Paris, Roma, Floransa, Marsilya ve Nice'te, 1983'de Köln, Frankfurt Budapeşte, 1985'te Chicago, Detroit, 2000'de Paris, Amsterdam, Brüksel, Bonn, Düsseldorf' ta Amerika ve Avrupa sanatını yakından izleme olanağı buldu, müzeleri önemli sanat merkezlerini gezdi ve incelemelerde bulundu. Fadime Baltacıoğlu'nun sanat görüşü estetik ve teknik yönden bağımsızdır. Bununla birlikte, güzelin hem soyut hem somut birlikteliğinden doğduğuna inanır. Desen, suluboya ve yağlıboyalarında iç dünyasını ve doğanın sırlarını özgün bir teknik ve biçemle tuvale aktarır. Erkek anatomisinden esinlenerek bazı desenlerinde uyguladığı kılcal dokulu çizgisel teknik sanatçıya özgüdür. Fadime Baltacıoğlu'nun, Kaya Özsezgin tarafından kaleme alınan sanat yaşamına ilişkin bir de kitabı bulunmaktadır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1904 

Kaynakça

http://www.fadimebaltacioglu.com/tr/ozgecmis.html (Erişim tarihi: 29.01.2021)