Erol Özden (1943 - 2018)

Biyografi

1943 Samsun, Havza’ da doğdu.

1960 İstanbul İlköğretmen Okulu Resim-Müzik Seminerinden,

1964 Ankara Gazi Üniversitesi (Gazi Eğitim Enstitüsü) Resim-İş Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Devlet Resim ve Heykel Sergisine iki eserle katıldı.

1977 Yılına kadar yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretmeni olarak çalıştı.

1978 İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’ne atandı.

1980 İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Bölümü öğretmenliğine atandı.

1982 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1984 Lisans Eğitimini tamamladı. (4. Yıl)

1987 “Sanatta Yeterlik” aldı (Doktora Eşdeğerli)

1990 2809 Sayılı Yasa kapsamında Resim-İş Eğt. alanında “Doçent” oldu.

1998 “Grafik Tasarım” alanında “Profesör” unvanı aldı.

1998-2010 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anasanat/Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2433, Bağ Bozumu, 

R-2469, Galata Köprüsü'nün Anısına 

Kaynakça

http://www.erolozden.com/ (Erişim tarihi: 11.04.2021)