Erol Kılıç (1961 - ...)

Biyografi

1981-1985 Lisans, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü, 

1989-1990 Sanatta Yeterlik, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı, 

1989-1991 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü, 

1996-2001 Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi/Türk İslam Sanatları, 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2390-Yazıt Üstüne La-Ma-Fi 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

Sr-24, Erhamlı Kadınlar, 

Sr-25, Beyaz Yazıt III. 

Kaynakça

https://docplayer.biz.tr/39096497-Doc-dr-erol-kilic-ozgecmis-dosyasi.html (Erişim tarihi: 01.02.2021)