Celal Uzel (1901 - 1965)

Biyografi

İlk resim çalışmalarına Üsküdarlı Cevat ile başlayan sanatçı, İstanbul Öğretmen Okulu’nda Şevket Dağ’ın öğrencisi olur. Erzurum, Edirne ve İzmir’de resim öğretmenliği yapar. Sanatçı resim sanatının geleneksel temalarına dayanan bir gelişim çizgisi izlemenin yanı sıra, 1914 kuşağı empresyonizminin ışık ve biçim anlayışından etkilenmiş; ışığın, biçimleri yalayarak geçtiği; yumuşak fırça darbelerinin birbiriyle kaynaştığı bir üslup benimsemiştir. Geleneksel izlenimcilik anlayışını sürdüren sanatçı; doğayı özellikle de İstanbul manzaralarını içten, duyarlı, hassas bir yaklaşımla yansıtırken Üsküdarlı Cevat tesirindedir. Şevket Dağ’ın etkisiyle ‘iç mekan’ temasını benimserken daha kontrollü bir düzen anlayışı, net biçimleme özelliği yansıtır. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Şehzadeler Odası gibi iç mekan konulu eserlerinde mimari kurgunun yapısallığını öne çıkaran perspektif oyunlarıyla, dış mekandan içeri süzülen ışık huzmeleriyle, süsleme öğelerindeki ayrıntılı tavrıyla bu geleneğin duyarlı bir uygulayıcısı olduğunu ortaya koyar. Yoğun renk ve ışık etkisi taşıyan peyzajlarında coşkulu ve dinamik bir hava sezilirken tüm eserlerinde fark edilen belirleyici tema ‘psikolojik boyuttur’. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0418-Fatih Cami, 

R-1237-Sokak, 

R-1321-Peyzaj, 

R-2308-İsimsiz, 

R-2310-İsimsiz, 

R-2314-İsimsiz, 

R-2316-İsimsiz, 

R-2317-İsimsiz 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

R-0042, Manzara, 

R-0326, Peyzaj (Halkapınar Deresi-İzmir), 

R-0327, Peyzaj

Kaynakça

https://www.beyazegitim.com/celal-uzel/ (Erişim tarihi: 26.01.2021)