Bünyamin Kara (1960 - ...)

Biyografi

1960 doğumlu olan Bünyamin Kara sanatla ilgili yazılar yayınladı, birçok karma sergiye katıldı, 17 kişisel sergi açtı. 2007 yılında yayınlanan “Radika ve Mona Lisa” adlı kitabında kendi sanat felsefesini de ortaya koyan sanatçı, son yıllardaki çalışmalarında bu felsefenin görselleşmiş izlerini sürüyor. Resim, fotoğraf ve belgesel film çalışmalarını İstanbul ve Ordu’da sürdüren Kara, klasik içeriği modern bir formla yeniden yorumlama çabası içindedir. Kurucusu olduğu Fatsa’daki “Avrasya Medi Tech Sanat Galerisi” aracılığı ile bölgenin eğitim ve kültür hayatına önemli bir ivme kazandırmıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0925-Zübeyde Hanımın Evi 

Kaynakça

bunyaminkara.com (Erişim tarihi: 22.01.2021)