Birim Bozok (? - ?)

Biyografi

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinden mezun olduğu her ne kadar hissedilirse de kendi kişiliğinin getirdiği heyecanla hocasının ve çevresinin etkisi görülmez. Kendine özgü bir sanatçıdır. Fransa ve İspanya’da epeyce kalmış Batı sanatını yakından izlemiş, etüt etmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmış, karma sergilere katılmış yurdumuzun etkin sanatçılarından biridir Birim. Sanatına bağlı, çalışkan bir sanatçıdır. Aşırı soyut bir sanatçı değildir. Doğadan kopmaz. Doğayı yorumlarken, soyutlar. Net ve kati hatlara dayanan bir formcu değildir. Çiçekler, ağaçlar, evler, herşeyin formları renklerinin potasında erimiştir. Şiddetli renkleri rahatsız etmez. Şiddetli renkleri arasında tatlı geçişler (Shagall) vari atmosferler hatırlatırsa da, kendi iç dünyasının kıpırtıları ve duyarlığı onda kendine özgü tesirler yaratır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0906-Özlem, 

R-1142-Marmariste Balıkçı köyü, 

R-1210-Peyzaj, 

R-1491-(10) çiçek, 

R-2385-Türk tütünü 

Kaynakça

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, Taha Toros Arşiv (Erişim tarihi: 26.01.2021)