Besim Tümer (1913 - 1983)

Biyografi

İstanbul’da doğan Besim TÜMER Yzb. Kemal TÜMER’ in oğludur. Öğrenimini Bursa’da Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamlayan TÜMER, çok küçük yaştan beri ilgilendiği resmi burada geliştirmiştir. Onun azimli ve verimli çalışmalarında ünlü sanatçı Mehmet Ali LAGA’ nın payı büyüktür. Yine aynı lisede resim öğretmeni bulunan Binbaşı Ziya Bey’den bilhassa sağlam desen alanında çok faydalanmıştır. Onun sanat hayatı boyunca eserlerinde gözden kaçmayan perspektif ve sağlam desende bu öğretmenlerin önemli etkileri vardır. Harp Okulu sıralarında ÇALLI atölyesinden feyz alan Besim TÜMER, 1934 de asteğmen olarak Samsun’a gönderilmiş ve sanatçı burada çalışmalarına devam etmiştir. Titiz çalışması ile Türk sanat alanına çok şey vadeden Besim TÜMER, bilhassa aydınlık ve şeffaf renkleri kullanmada dikkat çekmiştir. 1946 yılında Harp Akademi’sinden mezun olan sanatçı, hizmet yıllarında sanata fazla zaman ayıramamıştır. 1960 yılında kurmay albaylıktan emekliye ayrılan Besim TÜMER, bıraktığı yerden tekrar başlayarak realist bir inançla çalışmıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2555 Eser adı bilinmemektedir. 

Kaynakça

https://www.harita.gov.tr/images/egitim/muze_resim_koleksiyonu.pdf (Erişim tarihi: 27.01.2021)