Sırrı Eldem (1901 - ?)

Biyografi

Darülmuallimin-i Aliye’den mezun olduktan sonra Mercan Sultanisi ilk kısmında öğretmenliğe başladı. Bir taraftan Sanayi-i Nefise Mektebi’ne devam etti. Emekliye ayrıldığı 1945 yılına kadar bir çok okulda 47 yıl resim öğretmenliği yaptı. Güzel Sanatlar Birliği Sergilerine katıldı. Sanatsal olarak Teke Zade Sait ve Şevket Dağ'dan etkilendi. Resimlerinde günlük yaşam konularını işledi. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2369, Yeşil camiden 

Kaynakça