Seyyit Bozdoğan (1941 - ...)

Biyografi

1962-1967 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. İstanbul Operası’nda dekoratörlük yaptı. 1968'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nde uzmanlık eğitimi için Almanya’ya gönderildi, burada Prof. Hann Trier’in resim atölyesine girdi ve "Meisterschüler" unvanıyla mezun oldu. 1976-1985 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Sanat Eğitimi ve Resim Bölümü'nde asistanlık yaptı. Londra, Paris, Amsterdam ve İtalya’da da sanatsal incelemeler yapan Bozdoğan, 1986 yılında Berlin Senatosu'nun 750. yıl kutlamaları kapsamında proje bursu aldı. Altı Türk sanatçısı ile Her Yer İstasyon (Überall Bahnhof) Sergisi'ne katıldı. 2007 yılında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi, 2012 yılında doçent oldu. 1970'li yıllarda politik resimler yapmış olsa da sanatsal çalışmaları daha çok insan bedeninin yapısal formunun çözümlenmesi ile insan ve doğanın bölünmez bir birlik oluşturduğu vurgusuna odaklandı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2016, Kayalar-1982 

Kaynakça

G. Bek-Arat, "1960'lardan 1990'lara Sanatın Değişen Görünümleri.", Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Ed. Zeynep Yasa Yaman), Ankara, 2012, s.428, 

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.118-119, 

https://www.istanbulsanatevi.com/unlu-sanatcilarin-hayati/soyadi-b-unlu-sanatcilarin-hayati/seyyit-bozdogan-hayati-ve-eserleri-1941/