Seniye Fenmen (1918 - 1997)

Biyografi

1958 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nden mezun olan Fenmen, bir süre heykel atölyelerinde çalıştıktan sonra 1960'ta kendi seramik fabrikasını kurdu. Resim ve seramiklerinde soyut çeşitlemeler yaptı. Pakistan ve Japonya'da seramik uygulamalar gerçekleştirdi. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1351, Kompozisyon 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.218