Selma Gürbüz (1960 - 2021)

Biyografi

1978'de İngiltere'de Exeter College' da sanat eğitimine resim, fotoğraf ve tiyatro dallarında başladı. 1980-1982 yılları arasında yine Exeter College of Art Design'da resim ve heykel eğitimine odaklandı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. İlk sergisini İstanbul'da açtı. Yurtiçinde ve yurtdışında karma sergilere ve bienallere katıldı. İstanbul'daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Siyah-beyaz resimleri ve hayvan figürlü heykelleri psikolojik çağrışımlar oluşturur; eserlerinde dışavurumcu bir teknik izlenmektedir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1743, Kompozisyon 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.249-250, 

http://www.selmagurbuz.com/biyografi