Selahattin Taran (1918 - 1986)

Biyografi

Ortaöğrenimi sırasında ressam Refik Epikman' dan dersler alan Taran, 1942 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-Iş Bölümü'nden mezun oldu. Köy enstitülerinde resim öğretmenliği yaptıktan sonra ilköğretim müfettişi olarak atandı. İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde resim öğretmeni olarak çalıştı. Eğitimci sıfatıyla gençlerin yetişmesine önemli katkı sağladı. İnsan ve çevresi, insan psikolojisi, bilinç ötesi konuları az renkle ve sade bir anlatımla ele aldı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0413, İlk Acı Kadere Rıza 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.440