Ragıp Gökcan (1919 - 1975)

Biyografi

1919 da Karaferye'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini tamamlayan Gökcan, Güzel Sanatlar Akademisi­ne girmiş ve Ali Avni Çelebi Atölyesinden mezun olmuştur. İki yıl ka­dar Paris'te de öğrenim yapan sanatçı sağlam bir tekniğe ve köklü bir sanat kültürüne sahip bulun­makta idi. Resim Öğretmenliği yapmıştır. Çok mütevazi, sanatını kendisi için yürüten gerçek sanatçıdır. Devlet Resim ve Heykel Sergilerine verdiği eserleri, onun gücünü yansıtan güzel örneklerdir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0894, Çiçekler, 

R-1131, Peyzaj, 

R-1374, Manzara – Bilecik, 

R-2824, Sahilde 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

R-0290, Anadolu Dağlarından Ovaya Bakış 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

Sr-121, Manzara 

Kaynakça