Orhan Arel (1926 - 1998)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2080, Tuzla Ankaralılar Sitesi