Nur Gökbulut (1954 - ...)

Biyografi

1954 Ankara doğumludur. 1975’te Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1978’ de Resim Bölümü’ nden mezun olmuştur. 6 yıl MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1981 yılında Resim-İş Eğitimi Bölümü`ne asistan olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nün Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. 1981’ den beri Gazi üniversitesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Sanat-Toplum ilişkisini güçlendirmek ve Türkiye’nin güncel sosyal sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli sergiler ve çalıştaylar düzenlemiş, toplumsal projeler içinde yer almıştır. INSEA, IAPMA, AIAP, A+a, UPSD gibi uluslararası derneklere üye olup, BRHD, GÖRSED, SAKÜDER, ANKÜSAD, AGSAD ve Kağıt Sanatçıları Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. 30’ un üzerinde kişisel sergisi açmıştır. İngiltere, İtalya, Avusturya, ABD, Almanya, Ermenistan, Yunanistan Polonya, Belçika’ da sergi ve çalıştaylara katılmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında, Resmi ve Özel koleksiyonlar ile müzelerde eserleri yer almaktadır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2401, Malatya II 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

Sr-93, Eller 

Kaynakça

Nur Gökbulut Resmi Web Sitesi, Nur Gökbulut Biyografisi, Erişim 15.02.2021, https://nurgokbulut.com/hakkinda/