Nimetullah Gerasim (1904 - 1986)

Biyografi

Moskova’da doğan Gerasim, tıp öğrenimini yarıda bırakarak, Leningrad Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudu. Bu okulu bitirdikten sonra, Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nin portre ve peyzaj bölümlerine devam etti. 1932-1936 yıllarında Persepolis kazılarında arkeolog ve heykeltıraş olarak çalıştı. 1936-1956 yıllarında bulunduğu Shanghai'da sergiler açarak, Çin sanat çevrelerinin dikkatini çekti. 

1956'da Türkiye'ye geldi. 1969'a kadar yaşamını İstanbul'da sürdürdü. Bu tarihten sonra Ankara'ya yerleşti. Yurt içinde ve yurt dışında karma sergilere katıldı. Türkiye'de 50 kadar kişisel sergi düzenledi. 

Yapıtları, Amsterdam, New York, Washington gibi kentlerin müze ve özel koleksiyonlarında yer aldı. Özellikle Uzakdoğu'nun, yaşamını ve çevre kültürünü yansıtan yeni-klasik anlayıştaki resimleri dikkat çekicidir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1704, İskenderun'dan 17.2.1961, 

R-2332, 

Kaynakça