Nevide Gökaydın (1923 - 2017)

Biyografi

Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1958 yılında British Council’den kazandığı üç yıllık bir bursla İngiltere’ye gitti. Beath Academy of Art’da lisansüstü eğitimi yaptı. Prof. Henry Cliff ile gravür, Prof. Stephan Russ ile kumaş, Prof. James Tower ile seramik, Prof. Clifford Ellis ile litografi çalıştı. 1967’de ikinci kez İngiltere’ye gitti. 1941-1996 yılları arasında Savaştepe Köy Enstitüsü, İstanbul Güzel Sanatlar Semineri, Gazi Eğitim Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda sanatsal etkinliklere, seminerlere, eğitim programlarına katıldı, konferanslar verdi. Kitaplar resimledi, animasyonlar gerçekleştirdi.¹ 

İlk başlarda folklor ve köy hayatı konularda eserler veren Gökaydın, sonra abstrakt resme yönelmiştir. ilüstrasyon resimleri dışında siyah-beyaz lekelerle meydana gelmiş ahenkli kompozisyonları vardır. 1958'den beri Devlet Resim ve Heykel Sergilerine katılan Nevide Gökaydın, yurt içi ve dışında ortak sergilerde, devlet müze ve galerilerinde temsil edilmiştir.² “Temel Sanat Eğitimi: Sanat Eğitimi Öğretim Sistemi ve Bilgi Kapsamı” ve “Tanatara ile Panapara” adlı iki kitabı vardır.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0501, Mistik Dünya, 

R-1873, Heyecan - 1992, 

B-0116-Reflection, 

B-0179-Sun of Mine, 

B-0232-Reflection 

Kaynakça

¹ “Gökaydın, Nevide”, Çağdaş Sanatlar Müzesi Web Sitesi, Erişim Tarihi: 15.03.2021,   https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/g%C3%B6kaydin-nevide 

² Gökaydın, Nevide, Türk Ansiklopedisi, 1. 17, Ankara: Millî Eğitim Basımevi. 1969. s. 494.