Nazmi Dayan (1893 - 1963)

Biyografi

Nazmı Dayan 1893 de Aydın’da doğdu, Karaosmanoğluları ailesinin Osman Nuri Efendi kolundandır, Türkiye’nin ilk mektepli avukatlarından biri olan Osman Nuri Efendinin büyük oğlu Mehmed Kemaleddin Beyin oğludur. Bir maarifçi ve muhasebeci olan babası memuriyetlerle dolaşır iken, Nazmi Dayan, ibtidai, rüşdi ve idadi tahsilini taşrada görmüş, hocalarından biri de orta bir hattat, amatör bir ressam, kanun, ney ve santur çalan ve musiki bilgisi hayli derin olan babası olmuştur. Babasından resim yapmasını çocuk iken öğrenmiş, fıtrî istidadı ile bu hünerini inkişaf ettirmişti. Dayan, sanat tahsilini tamamlamak üzere Güzel Sanatlar Akademisine girdi, üç sene Hikmet Onat'ın bir sene de Leopold Levy'nin atölyelerinde çalıştı (1934 -1937); bu arada İmar Müdürlüğü muakkad kadrosuna da imtihan ile ressam olarak alınmıştı ki, ancak 1940 da asli kadroya geçebildi. Ressam Nazmi Dayan’ın en güzel eserlerinden biri 1949 da başlanmış olan Behçet Elver'in portresidir.¹  

Nazmi Dayan, 1957 yılında Saim Özeren, Şefik Bursalı, Muhtar Aykın ile birlikte 6’lar Grubu’nu kurdular.² 

Pek cüzî bir maaş ile emekliye ayrıldığında geçim yolunda yurt gezilerine başlamış. Türkiye’nin hemen her vilâyet merkezinde konulan yurt abideleri, yurt güzellikleri ve Türkiye Tarihinden hamârî sahneler olan eserleri ile resim sergileri açmış, geniş ilgi toplamıştır; sergiler için gezip dolaşır iken de durmadan çalış, yeni tablolar yapmıştır.³ 

Nazmi Dayan, 1943 yılında 5. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne Güzel Sanatlar Birliğinden “(Kasımpaşa)  Kayık iskelesi”, “Eyüp’ten Görünüş”, “Haliçte Römorkörler” ve “Nü” adlı eserleri ile katılım sağlanmıştır. 1962 yılındaki 23. Devlet Resim Heykel Sergisi’ne ise “Osmancık Kızılırmak Koyunda Baba Köprüsü” ve “Kastamonu” adlı eserleri ile katılım sağlamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserler

R- 0870-

Kaynakça

¹ “Dayan Nazmi, İstanbul Ansiklopedisi, Erişim Tarihi: 10.03.2021, https://muhaz.org/istanbul-ansiklopedisi-istanbul-hanm-resim--sabiha-bozcal.html?page=44 

² Nihat Pınarlı, Erişim tarihi: 15.03 2021, http://www.artgalerim.com/tv/video_goster.php?id=80 

³ “Dayan Nazmi, İstanbul Ansiklopedisi, Erişim Tarihi: 10.03.2021, https://muhaz.org/istanbul-ansiklopedisi-istanbul-hanm-resim--sabiha-bozcal.html?page=44