Ahmet Uzelli (1904 - 1978)

Biyografi

1904 yılında doğdu. Yaşamına ilişkin yeterince bilgi bulunmamaktadır. Sanat anlayışına ilişkin verilere ilk devlet sergileri ile başlıca karma sergilere eserler verdiği katalog kayıtlarından ulaşılmaktadır. Sanatçının resim heykel müzelerinde empresyonist anlayışta eserler verdiği anlaşılmaktadır. 1978 yılında vefat etti.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri

R-0118-Karşıpaşa Karaali Sokak,

R-0562-Yıldızdan Üsküdar,

R-0995-Üsküdar,

R-0342-Sokak 

Kaynakça

Türk Resminin Köşe Taşları 2017, sayfa 148