Kamil Sonat (1914 - 1947)

Biyografi

İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümünü bitirdi. İstanbul'da orta dereceli okullarda resim iş öğretmenliği olarak çalıştı. Heykelleri resim ve heykel müzelerinde bulunmaktadır. ¹ 
İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne giren Kamil Sonat(1914-1947), Rudolf Belling' i öğrencisi oldu.1948'te mezun oldu, çeşitli ortaokullarda resim öğretmenliği yaptı. Devlet Resim ve Heykel Sergileri' ne katıldı. Yetkin bir modelaj ve plastik dile sahip olan Sonat, az sayıda yapıt üretti. Düşünen, bir işle meşgul olan köylü, kadın ve erkek heykelleri yaptı. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

 

Kaynakça

¹ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi/The Ankara State Museum of fine arts. s/238 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/314 

 

Eserler