Haluk Tezonar (1942 - 1995)

Biyografi

Çorlu'da doğdu. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümünü bitirdi. Bu eğitim sırasında heykel öğrenimi de gördü. Mezun olduğu okulda önce asistan sonra öğretim üyesi olarak görev yaptı. Birçok heykel yarışmasında ödül kazanmıştır. Soyut formların yanı sıra Türk büyükleriyle ilgili anıt ve büst çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. ¹ 

Seramik eğitimi almasına karşın heykele geçiş yapan Haluk Tezonar (1942-1995),soyut çalışmaları ile birlikte gerçekçi yüz ifadeleriyle doğallıklarını kaybetmeyen büstler de gerçekleştirdi. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0042-Büst ( Genç Kız), 

H-0043-Osman Hamdi Büstü, 

H-0061-Büst (Kadın), 

H-0075-Büst, 

H-0084-Genç Kız Büstü, 

H-0085-Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun Büstü, 

H-0209-Çocuk Başı 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

H-0009, Kadın Başı 

Kaynakça

¹ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi/The Ankara State Museum of fine arts. s/239 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/404