Hüseyin Gezer (1920 - 2013)

Biyografi

Mut'ta doğdu.1948'de Güzel Sanatlar Akademisi Heykel bölümünü bitirdi. Paris Güzel Sanatlar Okulu'nda ve Julian Akademisi'nde eğitim gördü. Yurda dönüşünde Akademi heykel bölümünde görev aldı. Akademi'de heykel bölümü başkanlığı ve Akademi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Birçok ödül kazandı. TBMM Atatürk Anıtı'yla birçok ilimizdeki anıtlar sanatçının yapıtıdır. ¹ 
Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'nü bitiren Hüseyin Gezer,1948-50 yılları arasında öğrenimine Paris'te devam etti. Dönüşünde IDGSA Heykel Bölümü'nde göreve başladı.1969-76 yılları arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü yaptı. Geometrik, kunt formları benimseyen Gezer' in, anıt uygulamaları ve ''Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli'' adlı bir kitabı bulunmaktadır. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0067-Ana ile Çocuk, 

H-0126-Yatan Kadın, 

H-0143-Kadın 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

H-0001, Yatan Kadın 

Kaynakça

¹ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi/The Ankara State Museum of fine arts. s/227 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/404