Mehmet Zahit Büyükişleyen (1946 - ...)

Biyografi

Adana'da doğdu. 1967'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. 1976'da burslu olarak Almanya'ya gitti. Kassel Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim gördü. 1977,1983,1985, 1988'de ''Devlet Resim ve Heykel Sergileri'' nde başarı ödülleri, 1979, 1984, 1989'da ''DYO Resim Yarışması'' ödülleri, 1981'de ''Vakko Resim Yarışması'' 1.lik ödülü, ''Fransız Kültür Merkezi Duvar Resmi Yarışması'' 1.lik ödülü ve 1991'de ''Anadolu Sigorta Resim Yarışması'' başarı ödülünü aldı. 

“Çağdaş Türk resminde soyut dışavurumcu eğilimin temsilcilerinden biri olan Zahit Büyükişleyen (1946), çağdaşı birçok sanatçı gibi insana ve doğaya duyarlı işler yaptı. Sanat dilini, doğadan alınan organik formların düşünsel biçimlerle buluşması olarak tanımlayan sanatçı, 70’li yıllarda, kentsel dönüşüm ve çarpık kentleşmeyle birlikte gündeme gelen çevre sorunlarını ele aldı ve insanın çevreyi, çevrenin insanı değiştirme sürecini, çevre kirliliğini işledi. “Türkiye’de Köyden Kente Göç ve Çarpık Kentleşme-Gecekondu” konulu tezini İstanbul Devlet Güzel Akademisinde hazırlayan Büyükişleyen, yaşadığı kent Ankara üzerine yaptığı bir dizi resim çalışmasının yanı sıra Bir İç Anadolu Analizi, Bozkırda Bir Doğa Analizi, Savaş Çiçekleri, Geçmiş Zaman, İvriz’de Kar gibi yapıtlarında farklı konulara değindi.” 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0066-Bir İç anadolu Analizi, 

R-0627-Ankara Üzerine Üçlü, 

R-0650-Kompozisyon, 

R-0784-Kompozisyon, 

R-0796-Çevre, 

R-0878-İvriz'de Kar, 

R-1021-Atatürk Devrimleri ve Kurtuluş Savaşı, 

R-1042-Portre, 

R-1559-Bir İç Anadolu Yaşantısı Üzerine, 

R-2026-Bir İçanadolu Analizi 1981, 

R-2633-Bozkır Başkent Atmosferi, 

B-0056-İki Ankara 1975, 

B-0067-Bozkırda Bir Doğa Analizi 1981, 

B-0181-Der Letzte Winter(Son kış), 

B-0233-Savaş Çiçekleri, 

B-0237-Şehirleşme Ve Ötesi 1976, 

B-0241-Das Althehaus-1974 

 

Kaynakça

  • Seyfi Başkan, sayfa no:221 
  • Güler Bek-Arat, “1960’lardan 1990’lara Sanatın Değişen Görünümleri”, Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Editör: Z. Yasa-Yaman), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, s. 424.