Beril Anılanmert (1942 - ...)

Biyografi

1968'de İDGSA Seramik Bölümü'nü bitiren ve pek çok uluslararası etkinliğe katılan Beril Anılanmert (1942) , İslam seramik sanatı, Anadolu çömlekçiliği,20.yüzyıl seramiği üzerine araştırmalar yaptı, Japonya'da seramik teknikleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tekniğe, form araştırmasına, estetik değerlere önem veren sanatçı, seramiğin geleneksel işlevini yapı bozuma uğratarak özgün, çağdaş yorumlara ulaştı. Renk ve biçimsel karşıtlıklar üzerine kurguladığı yapıtlarında, tornada çektiği tabakları kırarak, parçaları tekrar bir araya getirme ve yeni formlar elde etme yoluna gitti. ¹ 
1968'de İ.D.G.S.A' dan mezun oldu.1976'da Doçent' lik ve 1989'da da Profesör' lük unvanı aldı. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

S-0013-Tabak, 

S-0098- 

 

 

Kaynakça

¹ Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/441 

² Yetmiş Beşinci Yıl'a Armağan/Türk Plastik Sanatları./1998/s/252