Fahir Aksoy (1916 - 2008)

Biyografi

Türk ressam Fahir Aksoy 1916’da İstanbul’da doğdu. Fevziye Lisesi, Göztepe Amerikan Koleji ve Edirne Lisesi’nde okuyan, yüksek öğrenim yapamamasının nedenini, yasam öyküsünde “Babam, babasından kalan paraları tüketince kaza kaymakamı oldu ve Anadolu’yu bir baştan öteki başa gezdik. Mali durumumuzun giderek kötüleşmesi, yüksek öğrenim yapmama elvermedi.” diye açıklayan Fahir Aksoy 1935 yılında Vakit gazetesinde çalışmaya başladı. Akşam, Ulus, Son Posta ve Vatan Gazetelerinde sanat ve kültür sayfaları yöneticiliği yaptı. 1947’de Hür İdare adlı haftalık bir siyasal gazete çıkardı. Hakkında beş dava açıldı ve sekiz yıla hüküm giydi ancak, 1951 yılında çıkarılan genel aftan yararlanarak hapse girmedi. Bir ara sigortacılık yaptıktan sonra 1960’te yeniden Vatan gazetesinde çalıştı. O tarihten sonra resim çalışmalarının yanı sıra, dergi ve gazetelerde resim üstüne yazılar yazdı. Resim sanatını, Anadolu’nun uzak taşra kentlerine sergiler yoluyla götürüp tanıtmaya çalıştı. Almanya ve İsviçre’de sergiler açtı. Bratislava’da geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Naif Ressamlar Sergisi’ne katıldı (1966) ve Matrakçı Nasuh üstüne belgesel bir film hazırladı. 1974’te “Köken” adlı bir sanat dergisi çıkardı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0084  Düşümdeki Resim, 

R-0974 Peyzaj, 

R-1118 Peyzaj 2, 

R-1138, 

R-1603 Kilimden Tarlalar 


 

Kaynakça