Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin yeniden ziyarete açılması çerçevesinde sanatçılara saygı niteliğinde hazırlanan "Zaman'sız İzler" geçici sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ankara'nın tam kalbinde şehrin siluetini şekillendiren ikonik binanın tarihçesi, müzeye dönüşüm hikâyesi, sanat tarihimiz için de büyük öneme sahip olan emeği geçen sanatçılara ve devlet adamlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı sergi, 2021 yılının Aralık ayına kadar ziyaret edilebilecek. 

Yakın tarihimizin müze binası özelinde bir yansıması olarak da değerlendirilebilecek "Zaman'sız İzler" sergisinde tüm sanatseverler ve sanatçılar kendinden bir parça bulabilecek.

***SALONU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ***

Kültür ve Turizm Bakanlığı Süreli Kullanım Yönergesi'nin “Başvuru ve Ödeme” başlığı altında yer alan 5. maddesi uyarınca;

Madde 5- Müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar için süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek kullanımı istenilen yerin idaresine (Müze Müdürlüğü, Kültür Merkezi Müdürlüğü vb.) yazılı olarak başvururlar.

İlgili Müdürlük tarafından söz konusu tarihlere yönelik yapılacak inceleme neticesinde başvurunun ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde başvuru sahibine mekânın kullanım durumunun uygun olup olmadığı yazılı olarak bildirilir. (Müze ve Örenyeri için yapılan başvurular ilgili Müze Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda Mülki Amirlik Onayına bağlanır.) İlgili mekân tahsise uygun ise bu durumun başvuru sahibine tebliğinden itibaren kullanım/kira ücretinin tamamının 10 (on) iş günü içerisinde belirlenen kira bedeli nakden ödenir. Kira bedeli tutarında DÖSİMM adına düzenlenmiş kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili birime teslim edilmesi zorunludur. Her durumda mekânın kullanımı için kira bedeli etkinlik tarihinin en az 10(on) iş günü öncesinde nakden ödenir. Aksi halde, kira bedelinin tamamı teminat mektubu çözülerek tahsil edilir. Etkinlik tarihinden itibaren geriye doğru 10 (on) iş günü içerisinde yapılacak başvurularda ise ilgili birim tarafından etkinliğin uygun görüldüğünün tebliğinden itibaren, en geç izleyen iş gününün mesai bitimine değin kira bedelinin tamamının nakden yatırılması zorunludur.

Tahsis işlemi, tahsis bedelinin tamamının yatırılması veya süresiz/şartsız kesin teminat mektubunun ilgili birime teslim edilmesi ile kesinleşir.

Talep tarihi itibariyle, 1 yılı (365 gün) aşan tarihler için tahsis talep başvurusu yapılamaz. Ancak, hazırlık çalışmaları itibariyle 1 yıldan daha fazla süre gerektiren ihtisas fuarları için bu süreyi aşan talepler, ilgili birimin uygun görüşü ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğün onayı ile değerlendirilebilir.