21. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi

SUNUŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Devlet Türk Sanatları Yarışması’nın 21’si bu yıl gerçekleştirilmiştir. Sanatçılarımızın samimi ve büyük gayretleri ile ürettikleri Hüsn-i hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Kalemişi, Katı’ dallarındaki eserleri, sahasında tanınmış değerli üstat ve akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul Üyeleri tarafından titizlikle, hakkaniyetle incelenerek değerlendirilmiştir. Özellikle Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz Ömer Faruk Belviranlı, Resim Heykel Müze Müdürü Erdem Akkurt beyefendilere, emeği geçen ekiplerine minnet ve şükranlarımızı sunarız. 

Bu yarışmalara ilgi, katılım her geçen yıl artmaktadır. Geçmişten yararlanıp günümüze ve geleceğe özgün eserler sunan sanatçılarımızı candan kutluyoruz. Düzenlenen sergilerin amacı geleneksel süsleme sanatlarımızı tanıtmak, sevdirmek, yaymak, anılan dallardaki eserleri bir araya getirmek, en yeni çalışmaları halkımıza ve kültür-sanat hayatımıza sunmaktır. Süsleme sanatlarımızın böylesine gelişmesinde olağanüstü çabaları olan Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver üstadımızı bilvesile rahmetle anıyoruz. Defteri kapanmayacak… Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın Dünya’da ünlü bu sanat dallarımızı sahiplenmesi, devamını sağlaması gerçekte, bütün takdirlerin üstündedir. 

Aziz milletimiz bu himmetleri, hizmetleri unutmayacaktır. Köklü ülkeler, çağdaş sanatları ile birlikte geleneksel olanlarını da devam ettirdiklerini görüyoruz. Bu ve benzeri sergiler için hazırlanan kataloglar ise günümüzdeki ve gelecekteki nesiller için çok değerli birer belge olacaktır. Teşekkürlerimizle… 

Doç. Dr. Yılmaz ÖZCAN

SEÇİCİ KURUL 

Hikmet BARUTÇUGİL  
Sanatçı / Artist 

Doç. Dr. Şehnaz BİÇER 
Marmara Üniversitesi 
Marmara University 

Doç. Dr. Timur BİLİR
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  
Mimar Sinan Fine Arts University 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nasuhi ÇELEBİ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Fatih Sultan Mehmet Foundation University 

M. Semih İRTEŞ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Foundation University

Doç. Dr. Yılmaz ÖZCAN
Sanatçı / Artist

Prof. Dr. Muhittin SERİN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
İstanbul 29 Mayıs University

Ersin YILDIZHAN  
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi
Municipality of Küçükçekmece Traditional Arts Academy 

 

Salonlar