75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi

SUNUŞ

İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca, zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in girişimi ile 1939 yılında başkent Ankara’da gerçekleştirilmiş olan Yarışmalı Devlet Resim ve Heykel  Sergileri ülkemizde günümüze dek yaşamını kesintisiz sürdüren ender etkinliklerden birisidir! Her yıl açılması öngörülen bu sergiler bazen istem dışı nedenlerle sekteye uğramış olsa da, bir süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü bünyesinde bulunan Devlet Resim, Heykel, Seramik, Özgünbaskı Sergisinin 75. si bu yıl İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı anısına ithaf edilerek bir kez daha düzenlenmiştir.

Bu sergilerin esas amacı eğitim içi ya da dışındaki sanatçıların çalışmalarını yarışmalı bir değerlendirme sonucunda elde edilen seçilmiş yapıtları izlemek ve izlettirmek olduğu gibi, aynı zamanda gerçekleştirilen kataloglarla zamanın sanatçılarının yapıtlarını belgeleyerek tarihe not düşmek gibi bir misyonu da vardır. 

Yarışma 1980 yılı başlarına dek sadece Resim ve Heykel dalında seçilmiş yapıtlarla düzenlenirken 1980 itibari ile Seramik ve Özgünbaskı başvuruları da kabul edilerek bu dalda seçilmiş olan yapıtlar da Devlet Resim, Heykel, Seramik ve Özgünbaskı, yarışmalı sergilerinde, sergilenmeye ve ödüllendirilmeye başlamıştır. 

Bu yıl yarışmaya Resim dalında 302,  Heykel dalında 90, Seramik dalında 66, Özgünbaskı dalında, 25 adet başvuruda bulunulmuştur.  

Tüm bu yapıtlar çevrimiçi (online) üzerinden; Habip AYDOĞDU, Prof. Dr. Serpil BAĞCI, Prof. Dr. Mustafa BULAT, Prof. Dr. Güngör GÜNER, Doç. Dr. Ödül IŞITMAN, Doç. Dr. Devabil KARA, Prof.  Ferhat Kamil SATICI, Prof. Sema ILGAZ TEMEL ve Bakanlık Temsilcisi Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper ÖZKAN’dan oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirmiştir. Değerlendirme sürecinde Seçici Kurul Üyeleri, isimlerin yer almadığı ve sadece numaralandırılmış olan yapıtlardan her dört dalda en fazla beğendikleri 20 adet çalışmayı seçerek düzenleme kuruluna görüşlerini aktarmışlardır.  Böylece ortak oyların örtüştüğü her dört daldan 20 yapıtın aslı Ankara Resim ve Heykel Müzesi binasında sergilenerek 12 Kasım 2021 tarihinde ikinci kez  Ankara’da  Seçici Kurul Üyeleri’nin görüşlerine sunulmuş ve toplamda 59 eserin sergilenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Daha sonra her dört dalda en fazla oy almış olan üç yapıt  önceden belirtilmiş olan para ödülünü almaya hak kazanmışlardır.

Seçici Kurul çalışmalarının sonucunda üyelere bir armağan olarak baştan, başa restore edilerek yeniden düzenlenmiş olan Namazgâh tepesinde Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun (1888-1982) inşa etmiş olduğu içinde uzun bir süredir Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin barındığı yapı gezdirildi. Binanın muhteşemliği ve barındırdığı sanat eserleri koleksiyonu ile gurur duyduk. Yeniden onarım ve düzenlemede emeği geçmiş olan herkese en içten takdir ve teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Dr. Güngör GÜNER
         İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr.  Güngör GÜNER  
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi / Seçici Kurul Başkanı

Habip AYDOĞDU  
Ressam ve Özgünbaskı Sanatçısı

Prof. Dr. Serpil BAĞCI 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa BULAT
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Ödül IŞITMAN 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Devabil KARA (SERGİ KÜRATÖRÜ)
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Ferhat Kamil SATICI 
Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Sema ILGAZ TEMEL
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 

Dr. Alper ÖZKAN 
Bakanlık Temsilcisi / Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı
 

Salonlar