Celile (1880 - 1956)

Biyografi

Evde özel öğrenim görerek yetiştirildi. Babasının Sultan Abdülhamit’in yaveri olduğu sırada saray ressamı Fausto Zonaro’ dan resim dersleri alma fırsatı buldu. Resim çalışmalarında kuşağının diğer kadın ressamları gibi portreler üstüne yoğunlaştı. “Hamamda çıplak” en çok kullandığı konulardan birisi idi. Pastel renklerin hakim olduğu resimler yaptı ve daha çok dost ve akrabalarını resmetti. Gençlik yıllarında Celile Enver adı ile (babasının adı ile) tanındı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1349-Su İçen Efe, 

R-1508-Portre 

Kaynakça

https://dunyalilar.org/celile.html (Erişim tarihi: 27.01.2021)