Hüseyin Avni Lifij (1886 - 1927)

Biyografi

1889 yılında Samsun'un Kavak ilçesinde doğdu. Kısa bir süre Sanayi-i Nefise Mektebi'nde resim öğrenimi gördü. Yeteneğini gören ve sanatçının eli kadehli, pipolu Kendi Portresi' ni (1907, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) çok beğenen Osman Hamdi Bey'in önerisi üzerine 1908'de Şehzade Abdülmecit tarafından Avrupa'ya gönderildi. Paris'te çalıştı, simgeci ressam Puvs de Channes'ı örnek aldı. 1912'de Türkiye'ye döndü, çeşitli liselerde resim öğretmenliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa'nın Şişli'de kurduğu atölyede N. Ziya, N. İsmail, H. Onat ve İ. Çallı ile çalıştı, kahramanlık konularını işleyen resimler yaptı. 1924'te ilk kişisel sergisini açtı, 18 resmiyle Viyana'da Sanayi-i Nefise Mektebi'nde dekoratif sanatlar öğretmeni oldu. Lirizmin doruğunda sayılabilecek üstün bir renk yeteneğiyle sağlam bir desen anlayışını bir arada yürüttü. Çoğu kez akşam ışıkları içinde resimlediği manzaralarında, ışığın bir anlık değişimini renkleri ustaca kullanarak yansıttı. Işığı renklere ayrıştırmasıyla izlenimciliğe yaklaştı, büyük figürlü, süslemeci nitelikle çalışmalarında daha çok simgeci bir yaklaşımı benimsedi. 2 Haziran 1927'de İstanbul'da vefat etti. 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0099, Peyzaj, 

İR-0120, Dekoratif Manzara, 

İR-0321, Türbe Kapısı 

Kaynakça

Türk Resminin Köşe Taşları,2017,sayfa no:88 

 

Eserler